ЗА НАС

/ЗА НАС
ЗА НАС 2019-04-18T12:59:12+00:00

 

 

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ

Правни и бизнес консултации 

 GDPR защита на личните данни 

Консултантска компания  ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е българска кантора, намираща се в град Бургас. ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ предлага на своите български и чуждестранни клиенти комплексни консултантски услуги.

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ, EXPERT CONSULT, Регистрация на търговски дружества и ЕТ, GDPR защита на личните данни, Недвижими имоти, Визи и разрешителни за работа Обществени поръчки, Управление на човешки ресурси, Административно право

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ, EXPERT CONSULT, Регистрация на търговски дружества и ЕТ, GDPR защита на личните данни, Недвижими имоти, Визи и разрешителни за работа Обществени поръчки, Управление на човешки ресурси, Административно право

 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ –  висококачествени консултантски услуги

Консултантска компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е правна кантора, която се развива динамично, в пълно съответствие с европейските и международни стандарти.

Нашата основна цел е да осигурим комплексна услуга за своите клиенти, съчетаваща компетентност, бързина и качество. Поради тази причина, ние работим съвместно с нотариуси, счетоводители, брокер и преводач, които подпомагат нашата дейност. 

Експертно правно обслужване на чужденци

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ предлага правни услуги на чуждестранни физически и юридически лица, които развиват дейност в България. В кантората ни са ангажирани експерт-юристи, които извършват правни и бизнес консултации на английски език и руски език.

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ – правни и бизнес консултации и услуги

Към нашия екип сме ангажирали доказали се експерти юристи, специализирали в различни сфери на правото, с цел изчерпателно съдействие и адекватни правни и бизнес консултации на нашите настоящи и бъдещи партньори и клиенти. В това число са български и чуждестранни физически и юридически лица.

Ние можем да ви предложим правни и бизнес консултации в следните области:

Регистрация на търговски дружества и ЕТ

Извършваме правни и бизнес консултации на български и на чуждестранни граждани, физически и юридически лица по всички въпроси, свързани с управлението на търговски дружества:

 1. Учредяване на граждански и търговски дружества/ ЕТ, ЕООД, ООД/;
 2. Учредяване на юридически лица с нестопанска цел /Асоциации, Фондации,
 3. Сдружения и Настоятелства/;
 4. Изготвяне на договори, уредени в Търговския закон, както и съдействие при преговори между търговци и техните партньори;

Консултиране и внедряване на GDPR защита на личните данни

През последните години, едни от най-често исканите услуги, по които работи компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ са  правните услугите, свързани с консултиране и внедряване на GDPR – защита на личните данни. Юрист Анелия Иванова ще Ви съдейства при осигуряване на всички процеси по защита на лични данни. Юрист Анелия Иванова е СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и Член на Експертната общност на Асоциация по защита на лични данни.

Във връзка със защита на лични данни във вашата организация, ние от ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ сме разработили цялостен метод на действие и организация, включващи следните стъпки:

 1. Срещи и събеседване по отношение на задачите, свързани с предстоящите мерки за GDPR защита на личните данни;
 2. Извършване на инвентаризация на личните данни, които обработвате.
 3. Съставяне на експертно становище по отношение на задълженията ви за определяне на Длъжностно лице по защита на данни;
 4. Обучение на персонала и подготовка на документи за съответствие със законовите изисквания за защита на лични данни;
 5. Представителство при проверки от надзорен орган.

Недвижими имоти

Консултантска компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ извършва правни и бизнес консултации по сделки, свързани с придобиване и разпореждане с недвижими имоти:

 1. Изготвяне на нотариални актове, декларации и други документи във връзка с покупка или продажба на недвижими имоти; Учредяване на договорни и законни ипотеки;
 2. Консултации и съдействие при придобиване на имоти от публична продан;
 3. Изготвяне на предварителни и окончателни договори за продажба, замяна, дарения, наем, заем, влог, договор за изработка и поръчка;

В своята практика, за улеснение на клиентите си, консултантска компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ си сътрудничи с брокерска агенция „Капитал Естейт“ ООД.

Агенция "Капитал Естейт" ООД

Агенция „Капитал Естейт“ ООД

„Капитал Естейт“ е българска агенция за недвижими имоти, базирана в Бургас и специализирана в посредничество при покупко-продажба на имоти в България от страна на български и чуждестранни клиенти.

Агенцията е носител на наградите на сайта www.imoti.net, а именно „Дебют на агенция за недвижими имоти“ за 2015г. и „Агенция за недвижими имоти на годината – малък бизнес“ за 2016г. Управителят на фирмата Иван Василев получи специалната награда на www.imoti.net за Брокер на годината 2018.

Екипът на „Капитал Естейт“ има богат, няколкогодишен опит в тази дейност и стремежът е да  се постигне отлично качество на представяните услуги.

Визи и разрешителни за работа

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ извършва консултации и съдействие при изготвяне на документи за издаване навизи и разрешителни режими за чуждестранни физически лица;

Обществени поръчки

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ извършва задълбочен преглед на тръжни документи и консултация във връзка с участие на физически и юридически лица в обществени поръчки. Също така, извършва консултации и изготвяне на документи, изискуеми по Закона за обществените поръчки;

Управление на човешки ресурси

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ извършва консултации и правни услуги, свързани с действията по планиране, подбор, наемане, заплащане, обучение и мотивация на фирмения персонал:

 1. Консултации и изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и друга документация свързана с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
 2. Изготвяне на изискуема по закон вътрешна документация

Административно право

Оказване на съдействие и помощ във взаимоотношения с държавни и общински органи;

Юрист Анелия Иванова Иванова

 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ - GDPR Защита на лични данни - Анелия Иванова

Юрист Анелия Иванова

Анелия Иванова

GDPR Защита на лични данни в Бургас

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ

Юрист Анелия Иванова е магистър по „Право“ и бакалавър по специалност „Публична администрация“

Специализирала по специалност „Морска администрация“ и „Миграционно и бежанско право“.

Юрист Анелия Иванова е СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОРГАНИЗИРАНО ОТ EU GDPR INSTITUTE FOR COPENHAGEN COMPLIANCE AND EUROPEAN RISK POLICY INSTITUTE

Член на Експертната общност на Асоциация по защита на лични данни.

Член на Синдикат на Длъжностните лица по защита на данни.

Свържете се с нас.

 

 

Certificate GDPR, GDPR защита на личните данни в град Бургас, Анелия Иванова Data Protection Officer, GDPR защита на личните данни в град Бургас, Анелия Иванова