Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

///Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

By | 2019-06-25T14:19:49+00:00 юни 25th, 2019|ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ|0 Comments

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

Стандартният начин за възлагане на поръчки е чрез състезателна процедура. Съществуват различни видове състезателни процедури за възлагане на обществени поръчки.

Открита процедура

При открита процедура всеки може да подаде пълна оферта. Тази процедура се използва най-често.

Ограничена процедура

Всеки може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, но само тези, които са допуснати след предварителен подбор, могат да подадат оферти.

Състезателна процедура с договаряне

Всеки може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, но само тези, които са допуснати след предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат първоначални оферти и да преговарят.

Възложителите могат да използват тази процедура само когато са необходими преговори поради специфичния или сложен характер на поръчката, но възложителите в секторите на отбраната и сигурността, водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги могат да я използват като стандартна процедура.

Състезателен диалог

Тази процедура може да се използва от възлагащ орган с цел получаване на предложения за решение, отговарящо на неговите нужди.

Партньорство за иновации

Тази процедура може да се използва, когато е необходимо да се закупят стоки или услуги, които все още не са достъпни на пазара. В процедурата могат да участват няколко предприятия.

Конкурс за проект

Тази процедура се използва за придобиване на идеен проект.

Източник:europa.eu