Разлики ЕТ или ЕООД/ООД

Разлики ЕТ или ЕООД/ООД

Искате да започнете свое бизнес начинание, но се чудите дали като едноличен търговец /ЕТ/ или като дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ ООД/
Ето някой съществени разлики:
✅1.ЕТ по смисъла на закона е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
⛔️ЕООД/ ООД е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
✅2.ЕТ отговаря за задълженията си с цялото си имущество
⛔️ЕООД /ООД са капиталови дружества, които отговарят за задълженията си САМО до размера на капитала си
✅3.Управлението на ЕТ е цялостно и неограничено, 
⛔️ЕООД /ООД се управлява от Управител, изключително зависим при взимане на решения от Общото събрание на собствениците на ООД или от Решенията на Едноличния собственик на капитала.
Не се колебайте…. Обадете ни се, за да Ви консултираме КАК да започнете своя бизнес по правилния начин 👍👍👍
Защото вашия бизнес е важен за нас Eкипа на Expert Consult