Вие Администратор ли сте или Обработващ лични данни?

///Вие Администратор ли сте или Обработващ лични данни?

Вие Администратор ли сте или Обработващ лични данни?

Знаете ли, че между Адмнистратора и Обработващия ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има сключен договор или друг правен акт, който ги обвързва по смисъла на Закона за защита на лични данни⁉️
Ние, екипът на Expert Consult ще определим вашия правен статут, съгласно ЗЗЛД и ще Ви изготвим договори, покриващи всички национални и европейски законови изисквания, свързани със защитата на лични данни 👩‍💼👩‍💼👩‍💼