Какво трябва да направят работодателите, за да наемат сезонни работници от трети държави за сезонна работа до 90 дни

///Какво трябва да направят работодателите, за да наемат сезонни работници от трети държави за сезонна работа до 90 дни

Какво трябва да направят работодателите, за да наемат сезонни работници от трети държави за сезонна работа до 90 дни

By | 2019-03-10T09:02:55+00:00 март 10th, 2019|ВИЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА РАБОТА|0 Comments

Процедурата изисква разрешението/регистрацията на Агенция по Заетостта да се извърши преди началото на заетостта и влизането на чужденците на територията на страната.

За предоставяне на разрешението на Агенцията по заетостта работодателят подава в АЗ съответните документите, посочени в чл. 20, ал. 1 от ППЗТМТМ.

  • Работодателят предоставя на АЗ доказателства, че на сезонния работник ще бъде осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. Наемната цена на жилището трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището.
  • Друго специфично задължение за работодателя е, че той трябва да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник.
  • Наемната цена на жилището и транспортните разходи не могат да се приспадат от възнаграждението на работника.

Условия за прием:

– сключен трудов договор

– доказателства за здравна осигуровка, покриваща всички рискове за времето на престоя;

– подходящо настаняване за времето на престоя.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И СЪДЕЙСТВИЕ, ПОТЪРСЕТЕ НИ НА ТЕЛ: +359885537336 ИЛИ НА E-MAIL: expertconsultdp@gmail.com