Фирми без дейност, подават Декларация за неактивност до 31 МАРТ 2019 г.

///Фирми без дейност, подават Декларация за неактивност до 31 МАРТ 2019 г.

Фирми без дейност, подават Декларация за неактивност до 31 МАРТ 2019 г.

Фирмите, които не са извършвали дейност предходната отчетна година имат задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър до 31 Март 2019 г.

Ако не се спази законоустановения срок Агенция по вписванията има правомощията да изпрати информацията към НАП.

Глобите за не публикувани отчети и декларации са от 500 до 3000 лв.