Достъп до „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП) ДО КОГА?

///Достъп до „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП) ДО КОГА?

Достъп до „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП) ДО КОГА?

By | 2019-03-15T08:00:18+00:00 март 15th, 2019|ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ|0 Comments

Във връзка със съобщението на Европейската комисия за предстоящото преустановяване на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че задължението за използване на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано чрез предоставяния от АОП български вариант на услугата. Той е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

Европейската комисия ще преустанови предоставянето на своята услуга през месец април 2019 г.

Източник:БТПП