УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

/, КОНТАКТИ/УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

By | 2019-02-20T15:36:42+00:00 февруари 20th, 2019|ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОНТАКТИ|0 Comments

КОЙ СМЕ НИЕ:

Консултантска компания  ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е кантора, която предлага комплексно правно обслужване и бизнес консултации на своите български и чуждестранни клиенти.

Консултантска компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е кантора, която се развива динамично, в пълно съответствие с европейските и международни стандарти.

Нашата основна цел е да осигурим комплексна услуга за своите клиенти, съчетаваща компетентност, бързина и качество.

Ние ще Ви съдействаме при осигуряване на всички процеси по защита налични данни и изчерпателни правни консултации, във връзка с развитието и съществуването на търговските и едноличните дружества.

Лице за контакт: Анелия Иванова Иванова

Телефон за контакт с нас: +359885537336

Адрес: гр. Бургас, ул.”Батак” №45, вх.Б, ет.4, ап.Б

Защитата на личните данни на всеки е от изключителна важност за „Експерт Консулт Груп” ЕООД. Именно поради тази причина сме предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящото Уведомление за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, „Експерт Консулт Груп” ЕООД  има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Данни на наши партньори и контрагенти Трите имена; ЕГН; адрес; e-mail; телефон за контакт

Данни на на наши служители – Трите имена; ЕГН; адрес; e-mail; телефон за контакт; данни за образование и квалификация, данни за вашето здраве,както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси

Участници в събития, обучения – имена, данни за контакт, които ни позволяват да се свържем с Вас;

Данни на посетители в страницата на: Администратора използва стандартни бисквитки за обработка на вашите личните данни

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • За изпълнение на договорните ни отношения, за да Ви доставим нашите продукти и услуги
 • За целите на личен състав и счетоводното обслужване по трудовите ни правоотношения
 • За да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за наш продукт или сте отправили въпрос по повод допълнителна услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни правила и политики, или за пробиви в сигурността на данните
 • във връзка с правни претенции, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • вашето съгласие
 • сключен между нас договор за услуга
 • сключен между нас трудов договор като в този случай обработването ни е необходимо за спазване на законовите ни задължения: данъчни и осигурителни цели, сключен договор за услуга, трудово-правни цели

С кого споделяме Вашите данни

При осъществяване на дейността ни може да се наложи да споделяме Ваши лични данни с някои от следните лица:

 • нашите професионални консултанти и одитори;
 • които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни (включително фирми, които по възлагане поддържат нашите интернет страници, хардуеър и софтуеър, куриерски фирми и колеги.)

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време

Период на съхраняване на данните

“Експерт Консулт Груп” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни в строго огранични срокове необходими за извършване на предоставената от нас услуга или консултация

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “Експерт Консулт Груп” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от “Експерт Консулт Груп” ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от “Експерт Консулт Груп” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от “Експерт Консулт Груп” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от “Експерт Консулт Груп” ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “Експерт Консулт Груп” ЕООД(получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на “Експерт Консулт Груп” ЕООД

                                                            ЕКИПЪТ НА „ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД