Промените в Закона за защита на личните данни. Какви отговорности и задължения за администраторите остават с вече действащия GDPR и какво е новото?“

//Промените в Закона за защита на личните данни. Какви отговорности и задължения за администраторите остават с вече действащия GDPR и какво е новото?“

Промените в Закона за защита на личните данни. Какви отговорности и задължения за администраторите остават с вече действащия GDPR и какво е новото?“

By | 2019-02-15T18:38:54+00:00 февруари 15th, 2019|ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ|0 Comments

Предстоящият семинар, организиран от „Експерт Консулт Груп” ЕООД, в партньорство с „Асоциацията за защита на личните данни“, е предназначен за всички администратори, обработващи лични данни и техните служители, като цели да ги запознае с приетите промени в Закона за защита на личните данни, в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). 

На 24 януари 2019 г. Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с който доразвива някои от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, приложим от 25 май 2018 г. Макар и върху разпоредба от закона да беше наложено вето от президента, на свое заседание, проведено на 13.02.2019 г., парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред предложи на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет на 24 януари 2019 г.

Такса за участие:

Ранна регистрация (до 28 февруари 2019) – 98 лв. за 1 участник

Стандартна такса – 110 лв. за 1 участник

10 % отстъпка за втори служител

10 % отстъпка за членове на БТПП

Местата са ограничени!!!!

За въпроси и запитване за участие: 0885 537 336

Анелия Иванова

Начин на записване: на e-mail: expertconsultdp@gmail.com или на тел: 0885 53 73 36, като предоставите следната информация:

1. Име и фамилия

2. Данни за фактура

3. Телефон за връзка

Крайният срок за записване е 13-ти Март 2019 г.

Tаксата за участие се заплаща по банков път на:

„Експерт Консулт Груп” ЕООД

Банка: „ОББ“ АД

IBAN: BG15UBBS80021070086140

BIC: UBBSBGSF

В случай че записването става по e-mail, таксата се заплаща след потвърждение от наша страна на записването/регистрацията Ви за семинара.

Таксата включва: участие в семинара, обучителни материали, удостоверение за преминато обучение.

Семинарът се организира от „Експерт Консулт Груп” ЕООД, ЕИК: 205175121 адрес: гр. Бургас, ж.к.”Лазур”, ул.”Батак” №45, вх.Б, ет.4, ап.Б тел. за контакт: 0885537336 e-mail: expertconsltdp@gmail.com в партньорство с „Асоциацията за защита на личните данни“, ЕИК: 177186262, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ул. „Д-р Любен Русев“ № 6, вх. Г, ет. 2, ап. 36, e-mail: dpa.bulgaria@mydata.bg. Предоставените от Вас данни във връзка със записване и участие в семинара (име; фамилия; тел. за връзка; e-mail; ЕГН /личен номер на чужденец и други данни, изискуеми по Закона за счетоводството за издаването на фактура; евентуално данни за работодател, длъжност и т.н.) следва да са точни и актуални, като ще се обработват само за целите на участието Ви в семинара и в тази връзка главно за Вашата идентификация, осъществяването на контакт с Вас, издаването на фактура. В случай на необходими корекции на данните, имате право да го изисквате от нас. Имате право на достъп до Вашите данни, право на изтриване на Вашите лични данни (в случай че е приложимо), право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Повече информация можете да видите тук: https://mydata.bg/deklaratsia-za-poveritelnost/