Парламентът ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ промените в Закона за защита на личните данни

//Парламентът ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ промените в Закона за защита на личните данни

Парламентът ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ промените в Закона за защита на личните данни

By | 2019-01-24T11:00:24+00:00 януари 24th, 2019|ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ|0 Comments

Парламентът ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ промените в Закона за защита на личните данни…като ето някои от тях
1. Надзорни правомощия по спазаване на новите правила ще имат Комисията по защита на лични данни и ИНСПЕКТУРАТЪТ КЪМ ВСС
2.Администратор или обработващ лични данни може да обработва данни на субекти, ненавършили 14 години, само с разрешение на упражняващия родителски права родител- възрастовата граница е занижена от 16 на 14 години
3.Администратор или обработрващ лични данни МОЖЕ да копира лична карта, свидетелство за управление на МПС или документ за пребиваване САМО АКО ТОВА Е ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОН
…..И МНОГО ДРУГИ, които ще ви опишем подробно в следваща статия