Loading...
НАЧАЛО 2019-04-18T12:55:09+00:00

ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ – правни и бизнес консултации. GDPR защита на личните данни

КОИ СМЕ НИЕ 

Консултантска компания  ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е кантора, която предлага комплексно правно обслужване и бизнес консултации на своите български и чуждестранни клиенти.

Към нашият екип сме ангажирали и доказали се експерти юристи, специализирали в различни области на правото, с цел изчерпателно съдействие и адекватна консултация на нашите настоящи и бъдещи партньори и клиенти

КАКВИ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ

Консултантска компания ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е кантора, която се развива динамично, в пълно съответствие с европейските и международни стандарти.

Нашата основна цел е да осигурим комплексна услуга за своите клиенти, съчетаваща компетентност, бързина и качество.

Ние ще Ви съдействаме при осигуряване на всички процеси по защита на лични данни и изчерпателни правни консултации, във връзка с развитието и съществуването на търговските и едноличните дружества.

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СИСТЕМАТА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВАТА ни, произтичащи от GDPR И КАК да защитим нашите лични данни.

Едно от основните задължения на администраторите и обработващите лични данни е да запознае субекта на данни с неготите ПРАВА, [...]

  • Експерт Консулт, Expert Consult, GDPR защита на личните данни

Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари засягат БРОКЕРИ НА [...]

Вие Администратор ли сте или Обработващ лични данни?

Знаете ли, че между Адмнистратора и Обработващия ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има сключен договор или друг правен акт, който ги [...]

Обществени поръчки

Какво е важно за всеки един участник в Обществени поръчки - нашият дългогодишен опит показва, че основни критерии за [...]

Разлики ЕТ или ЕООД/ООД

Искате да започнете свое бизнес начинание, но се чудите дали като едноличен търговец /ЕТ/ или като дружество с ограничена [...]

Достъп до „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП) ДО КОГА?

Във връзка със съобщението на Европейската комисия за предстоящото преустановяване на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ [...]

Какво трябва да направят работодателите, за да наемат сезонни работници от трети държави за сезонна работа до 90 дни

Процедурата изисква разрешението/регистрацията на Агенция по Заетостта да се извърши преди началото на заетостта и влизането на чужденците на [...]

Фирми без дейност, подават Декларация за неактивност до 31 МАРТ 2019 г.

Фирмите, които не са извършвали дейност предходната отчетна година имат задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър до [...]

Становище на КЗЛД относно видео излъчване на живо на заседания на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, чрез мобилни устройства на присъстващи ГРАЖДАНИ

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. № НДМСПО-01-8/04.01.2019 г.гр. София, 04.02.2019 г. ОТНОСНО: Видеоизлъчване на живо (livestreaming) на заседания на [...]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КОЙ СМЕ НИЕ: Консултантска компания  ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ е кантора, която предлага комплексно правно обслужване и бизнес консултации на своите български [...]

Промените в Закона за защита на личните данни. Какви отговорности и задължения за администраторите остават с вече действащия GDPR и какво е новото?“

Предстоящият семинар, организиран от „Експерт Консулт Груп” ЕООД, в партньорство с „Асоциацията за защита на личните данни“, е предназначен [...]

План за обучение на служители по Закона за мерки срещу изпиране на пари – срок 15.02.2019 г.

ВАЖНО ! ПОДАЙТЕ ВАШИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.107 ОТ ЗМИП ДО 15.02.2019 !!!!! СПИСЪК НА ЛИЦАТА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПОДАДЪТ УВЕДОМЛЕНИЕ [...]